Linkedin là ǵ?

Linkedin là một mạng xă hội dành cho cộng đồng các doanh nghiệp và người đi làm. Đây là nơi các nhà tuyển dụng t́m kiếm những ứng viên tài năng hay là nơi để những ứng viên tự tạo cho ḿnh các cơ hội để có thể trở thành thành viên của các doanh nghiệp họ mơ ước. Linkedin hiện tại là một trang mạng xă hội số 1 dành cho doanh nhân. Và khi Linkedin cho phép khai thác tính năng quảng cáo, các thương hiệu với phân khúc khách hàng cao cấp dễ dàng kết nối hơn với nhóm đối tượng này trên Linkedin.

Linkedin hoàn toàn phù hợp và là giải pháp cho các mục đích dưới đây:

  • Quảng cáo cho các sản phẩm cao cấp (thuộc nhóm sản phẩm tiêu dùng chậm)
  • Tuyển dụng trên Linkedin, t́m kiếm ứng viên tài năng và phù hợp
  • Quảng bá h́nh ảnh công ty
  • Giới thiệu các dự án, thu hút đầu tư
  • T́m kiếm đối tác trên Linkedin

Xem thêm tại đây: https://clickdigital.website/dich-vu...-cao-linkedin/